Bizi Takip Edin:
Bize Ulaşın: isabmer@bayburt.edu.tr

SEMPOZYUM KONULARI

İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültelerinin Mevcut Konumu ve Geleceği

Blockchain ve Merkez Bankaları, Para Politikalarına Etkisi

Covid-19 Pandemisinin Ekonomik Etkileri

Küreselleşme, Yoksulluk ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği

Yapay Zekânın Yönetişim, Ekonomi ve Finans'a Etkisi

Küresel Göç, Mülteci Krizi ve Ekonomik Etkileri

Yenilenebilir Enerjiler, Büyüme ve İklim Krizi

Finansal Teknolojiler (Fin-Tech): Finansal Hizmetlerde Yeni Dönem

Dünya Ekonomisi için Yeni Ticaret Stratejileri

Küresel Isınmanın Ekonomik Etkileri

İslam Ekonomisi ve Finansı

Türkiye Ekonomisi

Uluslararası Ekonomi Politik

Enflasyon, Fiyat istikrarı ve Para Politikası

Kamu Harcamaları, vergiler ve Maliye Politikası

İşsizlik ve İstihdam Politikaları

İç ve Dış Ticaret

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bağlamında Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret ve IV. Sanayi Devrimi

Tedarik Zinciri Yönetimi ve Uluslararası Lojistik

İmalat ve Sanayi

Tarım Ekonomisi

Teknoloji ve Kalkınma

Mikroekonomi

Makroekonomi

Uluslararası İktisat

İktisadi Kalkınma

Çevre Ekonomisi

Enerji Ekonomisi

Finansal Ekonomi

Çalışma Ekonomisi

Sağlık Ekonomisi

İktisat Tarihi

Uygulamalı Ekonometri

Spor Ekonomisi

Refah Ekonomisi

Tüketici Davranışları ve Tüketim Teorisi

Üretici Davranışları ve Üretim - Maliyet Teorisi

Piyasa, Tam Rekabet v e Eksik Rekabet Piyasaları

Uluslararası Ekonomi ve Kriz

Uluslararası Ekonomi, Sanayisizleşme ve İşsizlik

İktisadi Kalkınmada Güncel Yaklaşımlar

Bölgesel İktisat

Davranışsal İktisat

Deneysel İktisat

Doğal Kaynaklar Ekonomisi

Eğitim Ekonomisi

Hukuk ve İktisat

İktisadi Tasarım

İktisat Teorisi

Kent İktisadı

Kurumsal İktisat

Oyun Teorisi

Politik İktisat

Sanayi Ekonomisi

Suç Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Teknoloji İktisadı

Yenilik İktisadı

Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye'deki Uygulamalarla Karşılaştırılması

Yeni Nesil Tüketiciler ve Yaşam Tarzları

Pazarlama Alanında Yeni Teknolojiler: Artırılmış ve Sanal Gerçeklik, Büyük Veri, vb.

Uzaktan Çalışma & Sanal Takımlar: Avantajlar/Dezavantajlar & Zorluklar

Stratejik Yönetim

Yeni Yönetim Stratejileri

Eleştirel Yönetim Çalışmaları

Finans Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Ahlakı

İşletmecilik Tarihi

Muhasebe ve Finansman

Örgütsel Davranışta Güncel Meseleler

Kamu Yönetiminin Geleceği

Kamu Yönetiminde Reform

Kent Yönetimi

Çevre Yönetimi

Atık Yönetimi

Göç Yönetimi ve Sosyal İçerme Politikaları

Afet Yönetimi

Kriz Yönetimi

Salgın Yönetimi

Uluslararası İlişkilerde Küresel Yönetişim

Kamu Politikaları

Bölge Çalışmaları

Demokratikleşme ve İnsan Hakları

Dış Politika Çalışmaları

Göç Çalışmaları

Güvenlik

Siyaset ve Demokratikleşme

Karşılaştırmalı Siyasal Kurumlar

Sivil Toplum Çalışmaları

Siyasal Davranış ve Seçimler

Siyasal Değişimler

Siyaset Felsefesi ve Siyasal Düşünceler

Sosyal Adalet

Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal Hareketler ve Siyasal Değişimler

Türkiye Siyaseti

Yoksulluk ve Toplumsal Dışlanma

Türkiye'de Siyasal Yapı

Siyasal Kimlik ve Temsil

Dijital Siyaset

Yeni Toplumsal Hareketler

Bölgesel, Ulusal, Uluslararası Siyasal Krizler

Kadın ve Siyaset