Bizi Takip Edin:
Bize Ulaşın: isabmer@bayburt.edu.tr

Bildirilerin Yayımlanması

III. Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu’na katılım ücretsizdir. Sempozyuma kabul edilen bildiriler için yayın süreci şu şekildedir:

Kabul Süreci:

Bildiriler Türkçe ve İngilizce olarak sunulabilecektir. Sempozyum teması ve konuları aşağıda belirlenmiştir. Ancak işletme, iktisat, maliye, siyaset bilimi ve kamu yönetimi alanlarında yapılan çalışmalar da kabul edilecektir. Aşağıda etkinliğe ilişkin değerlendirme kriterlerin yönelik ayrıntılı değerlendirmelere yer verilmiştir:

-Sisteme yüklenen bildirilerin her biri, ilgili alan koordinatörleri tarafından gözden geçirilerek önceden belirlenmiş bilim kurulunda yer alan hocalardan oluşan kurul havuzundan konuyla ilgili en az 2 hakeme gönderilir.

-Hakemlerin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra, hakem raporları dikkate alınarak bildirilerin her biri için kabul ya da ret kararı verilir.

Değerlendirme Süreci:

Etkinlik hakemli olacak. Bildiriler Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Sempozyum Düzenleme Kurulu’nun bilimsel değerlendirmeden sorumlu üyeleri, Bilimsel Değerlendirme Kurulu tarafından hakem değerlendirme sürecine girmeden önce bildirileri ön değerlendirmeye tabi tutacaktır. Yapılan ön değerlendirmede, Bildiri Yazım Kurallarına uygun şekilde yazılmayan bildiriler, hakem değerlendirme sürecine alınmayacak ve yazar/yazarlara yeniden düzenlenmesi için geri gönderilecektir. Ön değerlendirme sürecini geçen bildiriler ise, Bilimsel Değerlendirme Kurulu’nda yer alan iki hakeme değerlendirilmek üzere gönderilecektir. Hakem değerlendirmesi sonucu, reddedilen veya düzeltme istenen bildirilerin hakem değerlendirme raporları talep etmeleri durumunda yazar/yazarlara gönderilecektir. Değerlendirme sürecinde sempozyumda sunulacak bildiriler bilim kurulunda yer alan hocalardan oluşturulacak kurul tarafından iki kör hakem değerlendirme sürecinden geçirilecektir. Kabul edilen bildiriler sempozyum tarihinden önce ilan edilecektir.

Yayınlanma Süreci:

Şartları sağlamış olan bildirilerin tam metinleri, aşağıda belirtilen dergilerde yayın sürecine alınacaktır. Dergilerin hakem sürecini tamamlayan tam metin bildiriler yayınlanacaktır. Etkinlik ana temasında yazılan bildiriler İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi özel sayısı için yayın sürecine alınacaktır. (Bildirilerin yayınlanması için ISABMER sempozyumunda sunulmuş olması gerekmektedir. Sunumu yapılmamış bildiriler yayın sürecine dahil edilmeyecektir. Tam metin bildirilerin ilgili dergilerin yazım kurallarına göre gönderilmesi gerekmektedir).

https://www.eurasian-research.org/

https://turmr.com/index.php/turmr

https://dergipark.org.tr/en/pub/reforma

https://dergipark.org.tr/tr/pub/baybem