Bizi Takip Edin:
Bize Ulaşın: isabmer@bayburt.edu.tr

Tam Metin Bildiri

Yazım Kuralları

Lütfen göndereceğiniz bildiriye ait yazım kurallarını ve şablonları inceleyip bildirinizi şablona göre düzenleyiniz. Şablona uymayan bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildirinizi düzenledikten sonra Bildiri Gönder butonundan gönderebilirsiniz.

Tam metin olarak sunulan çalışmalar, MS Office Word programında ve “Times New Roman” yazı karakteri ile hazırlanmalıdır. Ana metin 12 punto ve satır aralığı 1,5 satır olmalıdır.

Tam metin Türkçe veya İngilizce yazılabilir. İlgili dildeki şablonu indirerek çalışmanızı oluşturabilirsiniz.

Tam metin, ekler ve kaynakça dâhil en az 5 en fazla 8 sayfa olmalıdır.

Metin içinde kullanılan tablo ve şekillere sıra ile numarası verilmelidir. Başlıklar, tabloların üstünde, şekillerin ise altında yer verilmelidir. Tablo/şekil/grafik başlıklarının yalnızca ilk harfi büyük olmalı, 10 punto ile ortalanarak yazılmalıdır.

Metin içerinde denklem verilecek ise sayfanın ortasında yer almalı ve her denkleme mutlaka bir sıra numarası verilmelidir. Denklemlerin sıra numaraları sayfanın sağına yaslı ve parantez içinde olmalıdır.

APA referans kurallarına göre tüm metin düzenlenmelidir. Metin içi atıflarda kaynak gösterme “yazar/yazar(ların) soyadı, eser yılı” şeklinde olmalıdır (Giddens, 2000). İki yazarlı metin içi atıflarında “ilk yazarın soyadı ve ikinci yazarın soyadı, yıl” şeklinde sunulur (Yılmaz ve Yıldız, 2012). Üç ve üçten fazla yazarı olan kaynaklarda “ilk yazarın soyadı vd., yıl” şeklinde düzenlenmelidir (Giddens vd., 2000). Aynı bilgi için birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise kaynaklar cümle sonunda parantez içinde, aralarına noktalı virgül konularak, kronolojik sıralama ile verilmelidir (Özdeğer, 1996; Akis, 2002; Yılmaz vd., 2010; Kılıç vd., 2020).

Bir yazarın aynı yıla ait birden fazla ayrı eserine atıf yapılıyorsa bu yayınların yıllarına bir harf eklenir. Örnek: (Yıldırım, 2010a), (Yıldırım, 2010b) ve (Yıldırım, 2010c) vb. yazılmalıdır.

APA referans örnekleri için, https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples linkini kontrol edebilirsiniz.

Kaynaklar yazımı ile ilgili örnekler şablon içerisinde sunulmuştur.

Bildiri Gönder Şablon (TR) Şablon (EN)